Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

Pásky - Pásky těsnící

illac 3x20 

Cena: 
Množství: 

Popis

illac 3x20 je speciálně impregnová těsnící páska, dodávaná v komprimovaném stavu. Je určena k utěsnění proti hluku, zatékání, prachu, průvanu a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Používá se při utěsňování styčné spáry pásových oken, dilatačních spár mezi otvorovou výplní a přilehlou konstrukcí nebo jako těsnící vymezovací páska.

Materiál

K výrobě této těsnící jednostranně lepící pásky je použito polyuretanové pěnové hmoty, která je modifikována impregnací na bázi polymerakrylátu.

Barva

● šedá

Provedení

Páska je dodávána předstlačená v rolích jednostranně potažená lepidlem.

Rozměr šířka x tloušťka v mm

20 x 3 mm 

Role 18 m

Přednosti

● jednostranné potažení pásky lepidlem usnadňuje montáž

● dobrá snášenlivost s běžně používanými těsnícími materiály

● aplikace je možná při libovolné teplotě

● minimální vznik odpadu při aplikování

● estetický vzhled, rychlá montáž, úspora

Technická data                         DIN                   Klasifikace

Třída hořlavosti                                     4102                        B2, normálně zápalná

Tepelná vodivost                                   52 612                     10  0,055 W/m k

Součinitel difúzního odporu                    52 615                      100

Teplotní odolnost                                                                   -30 °C až +90 °C, krátkodobě až +120 °C

Propustnost ve spárách                                                          a  0, 1 m3/ [h.m. (daPa)n]

Zařazení dle                                           18 542                      BG 2

Těsnost vůči zatékání                            18 055                     skupina namáhání B (do 300 Pa)

Snášenlivost se stavebními materiály      52 453                     běžnými stavebními materiály

Doba skladování                                     53 421                    1 rok

Skladovací teplota                                                                 +1 °C až +20 °C

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart