Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

Pásky - Pásky těsnící

illmod eco 6x15 

Cena: 
Množství: 

 Předkomprimovaná páska illmod eco 6x15mm slouží k utěsnění proti průchodu vody u spár a napojení při montáži oken, při výstavbě zděných konstrukcí, fasádních systémů a v dřevo- a kovo- zpracujícím průmyslu.

Materiál

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnicí páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací.

Barva

  • šedá

Přednosti

  • těsní proti zatékání vody až do 300 Pa
  • paropropustnost
  • montáž je možná při každém počasí
  • zůstává při pohybu spár elastický
  • páska je UV stabilní

Provedení

Páska je dodávána předstlačená v rolích, jednostranně potažená lepidlem.

Rozměry šířka x tloušťka v mm

15x6mm

Role 5,6 m

*Pohyb stavebních prvků a změny jejich rozměrů v závislovsti na teplotě by měly být brány v úvahu při návrhu spár.

Pozn.: Rozměrové tolerance dle DIN 7715 P3.

Technická data                                                DIN                           Klasifikace    

Třída hořlavosti                                                              4 102                            B1, těžko zápalná

Součinitel difúzního odporu                                           EN ISO 12 572              µ ≤ 100

Teplotní odolnost                                                                                               -30 °C až +90 °C

Propustnost ve spárách                                                 EN 1026                       a ≤ 0,1 m3/[h . m . (daPa)n]

Odolnost vůči povětr.podmínkám                                         18 542                    plní požadavky

Zařazení dle 18 542 BG 1

Těsnost vůči zatékání                                                       EN 1027                    splňuje požadavky až do 300 Pa

Snášenlivost s běžnými stavebními materiály                        18 542                               slučitelný

Doba skladování                                                                                                            1 rok

Skladovací teplota                                                                                                        +1 °C až +20 °C  

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart