Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

Lepidla

Nahtpaste 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

Dlouhodobě elastická samolepící těsnící hmota určená pro vytvoření spojů fólií a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Lepit je možno na zdivo, beton, pórobeton, omítku a dřevo. Produkt je vhodný k vyrovnání větších nerovností klenutých ploch, které se často vyskytují při sanaci starých staveb a pro jednoduchá řešení obtížných nároží a koutů.

Materiál

Kvalitní těsnící a lepící hmota na bázi polymerové disperze.  

Obsah

310 ml 

Barva

● zelená

Pfiednosti

● lze aplikovat na vlhký podklad

● lze vyrovnávat větší nerovnosti podkladu

● dobrá přilnavost na problémové podklady

Pokyny k aplikaci

Podkladní plochy musí být únosné, bez prachu a odmaštěné. Stavební prvek může být vlhký, ale je nutné zamezit, aby na podkladní ploše byla viditelná voda nebo stojatá voda. S illbruck Nathpaste mohou být vyrovnávány větší nerovnosti stavebního prvku. Hrubé vypukliny anebo prohlubně napřed vytmelit.

Technická data illbruck Nahtpaste

DIN Klasifikace

Báze polymerová disperze

Třída hořlavosti 4102 B2, normálně zápalná

Charakter plastoelastický

Systém fyzikální schnutí

Rychlost vytvrzení cca. 2 mm/24 h (závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a podkladu)

Objemová hmotnost cca. 1,1 g/cm3

Teplotní odolnost -20°C až +80°C

Doba skladování 12 měsíců (v neotevřeném originálním balení)

Skladovací teplota +5°C až +30°C

Aplikační teplota +0°C až +40°C .

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje jsou jen všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů, podmínek při zpracování a upotřebení produktu, se doporučuje provést před aplikací zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití. Zařazení údajů výrobcem 05/04. Technické změny vyhrazeny.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart