Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

Lepidla

Festix PU tmel 50 bílý 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

Festix PU tmel 50 bílý je jednokomponentní lepicí a těsnicí hmota vulkanizující vzdušnou vlhkostí.

Oblast použití

● průmyslové aplikace, jako např. automobilový a autobusový průmysl

● lepení sendvičových panelů a dílců ve stavebnictví

● chladírenská, klimatizační a izolační technologie

● strojírenství a řada dalších aplikací

Materiál

Vysoce kvalitní elastický lepicí a těsnicí tmel na bázi polyuretanu.

Barva

bílá

Vlastnosti

● dlouhodobě chemicky odolný vůči vodě, mořské vodě, vápenné vodě, slabým kyselinám a žíravým roztokům

● odolný vůči povětrnostním vlivům a stárnutí

● vynikající přilnavost a kompatibilita s nátěrem

● vysoký modul elasticity

Balení

● 310 ml kartuše

Technická data

Klasifikace

Báze polyuretanový prepolymer

Vvtvrzování vzdušnou vlhkostí

Charakter tmelu elastický

Hustota 1,20 g/cm3 (DIN 53 479)

Vytvoření povrchové slupky 1) po 30-60 minutách

Rychlost vytvrzování cca. 4 mm za 24 hodiny

Změna objemu až -6 % (DIN 52 451)

Max. přípustná deformace cca. 20 % (ISO 9046)

Pevnost v tahu 7 N/mm2 (MPa)

(DIN 53 504/ISO 8339/EN 28 339)

Pevnost ve smyku 400 % (DIN 53 504/ISO 8339)

Tvrdost, Shore A 45-50 (DIN 53 505/ISO 868)

E-modul 0,8 MPa (ISO 8339)

Teplotní odolnost -40 °C až do +90 °C

Odolnost UV záření dobrá (NEN ISO 4892)

Skladovatelnost kartuše 9 měsíců; salámy 12 měsíců v neotevřeném originálním balení na chladném a suchém místě

illbruck Festix PU tmel 50

1) při teplotě +23 °C a při 50% vlhkosti vzduchu

08/05

  • šířka spoje

● maximálně 30 mm, minimálně 6 mm

Aplikační teplota

● okolní teplota: +5°C až do +35°C

Příprava podkladu

● Povrch by měl být čistý, suchý a zbaven prachu a mastnoty.

● Povrchy z keramiky a tvrdého PVC nepotřebují základní nátěr (primer).

● Porézní povrchové plochy předem ošetřete základním nátěrem (Primer S).

● Kovy vyčistěte čisticím prostředkem/ základním nátěrem pro nesavé podklady (Primer NS).

● Doporučujeme předem ověřit přilnavost vlastními testy.

Doporučení pro aplikaci

● Tmel lze vyhladit stěrkou a mýdlovým roztokem bez kyseliny citrónové.

● Otevřené kartuše nebo salámy doporučujeme spotřebovat do 24 hodin!

Kompatibilita

Illbruck Festix PU tmel 50 je kompatibilní s barvami. V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5%) lze tmel natřít v plném rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca. 1 mm. Pokyny k aplikaci - PU tmel 50

čištění

Nevytvrzený materiál lze acetonem. Povrch by měl být vůči acetonu odolný. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky.

Bezpečnostní pokyny

Těsnicí hmotu uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte zasažení očí a kontaktu s kůží. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Další informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Zařazení údajů výrobcem 08/05. Technické změny vyhrazeny.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart