Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

PUR pěny - 2-komponentní

2K – Montážní pěna 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

2K - Montážní pěna je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámů, dřevěných dveřních kazet a rovněž také pro vyplnění drážek, prasklin a utěsnění spár. Kromě toho může být 2K - Montážní pěna použita jako tepelně a zvukově izolační materiál.

MATERIÁL

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony.

BARVA

  1. • zelená

PŘEDNOSTI

  1. • výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, kámen, dřevo, kov, plasty (polystyren, PUR tvrdá pěna, polyester, tvrdé PVC)
  2. • dobrá počáteční přilnavost
  3. • rychlé vytvrzování
  4. • pěna je odolná vůči hnilobě, teplotě, vodě a mnoha chemikáliím
  5. • neobsahuje FCKW (freony)
  6. • pěna lze přetírat, omítat

ÚDAJE O VÝROBKU

VLASTNOST

HODNOTA

NORMA

Třída hořlavosti

B 2

DIN 4102

Tepelná vodivost

0, 035 W/m.k

DIN52 612

Pevnost v tahu

100 kPa

DIN 53 455

Protažení při přetržení

20 %

DIN 53 455

Pevnost ve střihu

80 kPa

DIN 53 422

Napětí v tlaku při 10 % stlačení

40 kPa

ISO 844

Napěnění

90 %

Nasákavost

0, 3 % objemu

DIN 53 428

Teplotní odolnost

dlouhodobě : - 40 °C až + 90 °C

krátkodobě : - 40 °C až + 130 °C

Aplikační teplota

+ 10 °C až + 30 °C

Ideální teplota dózy

+ 20 °C až max. 25 °C

Nelepivost* (30 mm housenka)

cca. po 10 minutách

Řezatelnost* (30 mm housenka)

cca. po 25 minutách

Odstranit rozpěry

cca. po 2 hod

Výdajnost (volné napěnění výdajnost)

cca. 12 l

Doba skladování

9 měsíců od data výroby

Skladování

v chladu, suchu a vzpřímené pozici

  1. • údaje se mohou lišit v návaznosti na teplotu a vlhkost vzduchu

BALENÍ

400 ml - hliníková dóza

DOSTUPNOST

Hliníková dóza s ventilem a vyprazdňovací trubicí.

POKYNY PRO APLIKACI

2K - Montážní pěna

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot. Vložte červený kolík do dna dózy a poté zatlačte kolík silně dovnitř zapřením kolíku proti pevnému podkladu. Nyní protřeste intenzivně 30 krát dózu přičemž držte dózu ventilem dole. Nyní odstraňte ochranný uzávěr na ventilu a našroubujte pevně aplikační trubici na ventil. Ihned začněte s aplikací PUR pěny, dózu je nutné vyprázdnit během 5 minut.

APLIKACE

Vždy používejte pěnu tak, aby ventil byl umístěn vespod tzn. dnem vzhůru. Rychlost vytlačování pěny lze řídit pomocí stupně natočení ventilu. Jestliže barva pěny není konstantní je potřeba dózu protřást znovu. Dózu lze vyprázdnit pouze během 5 minut po proražení patrony ve dnu dózy červeným kolíkem a smíšením obou složek.

VĚNUJTE POZORNOST

Pěnu vždy aktivujte jen pomocí červeného „aktivačního" kolíku. Ničím jiným ! Nikdy neaktivujte dózu s pěnou pokud je její teplota vyšší než 25 °C.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart