Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

PUR pěny - 2-komponentní

2K – Rychletuhnoucí pěna 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

2K - Rychletuhnoucí pěna je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámů, dřevěných dveřních kazet.

MATERIÁL

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna bez hnacího plynu. Neobsahuje freony.

BARVA

  1. • béžová

PŘEDNOSTI

  1. • patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci bez kartonových pásků
  2. • řezatelná po 90 sekundách
  3. • vydatnost až 4,5 litru
  4. • instalace dveří možná již po 20 minutách

TECHNICKÁ DATA

VLASTNOST

HODNOTA

NORMA

Třída hořlavosti

B 2

DIN 4102

Objemová hmotnost

cca. 50 kg/m3

Vydatnost

cca. 4, 5 l

Nelepivost* (30 mm housenka)

cca. po 60 sek.

Řezatelnost* (30 mm housenka)

cca. po 90 sek.

Odstranění rozpěr

cca. po 20 min.

Aplikační teplota

+5 °C až +30 °C

Teplota podkladu

+5 °C

Teplotní odolnost

-40 °C až +90 °C

Doba skladování

6 měsíců od data výroby

Skladování

v chladu, suchu a vzpřímené pozici

Teplota skladování

+5 °C až +30 °C

* údaje se mohou lišit v návaznosti na teplotu a vlhkost vzduchu

BALENÍ

210 ml - plastová kartuše

DOSTUPNOST

Polyetylénová kartuše se směšovací trubicí a trubicí k prodlužení.

Pokyny k aplikaci

2K - Rychletuhnoucí pěna

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot. Odřízněte společný vrcholek kartuší a nasaďte mísící trubici na zbylou část.

APLIKACE

Po nasunutí směšovací tuby upevněte ještě na její konec prodlužovací trubici, se speciálně zakončeným vyústěním. Vložte kartuše do vhodné pistole se dvěma písty. Z počátku by měl být kohoutek aplikační pistole mačkán velmi lehce, aby pěna tekla trubicí pomalu a začala reagovat již uvnitř. Počáteční množství materiálu nehomogenní barvy vycházející z trubice je potřeba vytlačit stranou. Materiál o konstantní barevnosti značí dostatečné smíšení obou komponent a je možné začít aplikaci. Díky velmi rychlé chemické reakci je nutno pracovat rychle a bez přerušování. Při výměně kartuší vyměňte i mísící trubici.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Při aplikaci nekuřte. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a chránič obličeje a očí. Zakryjte přilehlé okolní plochy papírem nebo fólií. Nadměrné množství pěny odstraňte okamžitě PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzená pěna lze odstranit pouze mechanicky. Další informace najdete v bezpečnostním listu.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart