Vše nejen pro dřevostavby - profesionálně a kvalitně

PUR pěny - 1-komponentní

Protipožární pistolová pěna 

Cena:  Kč s DPH
Množství: 

Protipožární pistolová pěna je modifikovaná, jednokomponentní polyuretanová pěna určená pro vyplnění a utěsnění spár, na které je kladen požadavek zvýšené odolnosti proti působení plamene. Dále je možno produkt používat jako zvukově a tepelně izolační materiál.

Materiál

Jednokomponentní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí s hnacím plynem neobsahujícím uhlovodíky.

Technická data

DIN

Klasifikace

Třída hořlavosti

4 102

B1 (C2 dle ČSN 73 08 62)

Tepelná vodivost

52 612

0,04 W/(m.K)

Napětí v tlaku při 10 % stlačení

ISO 844

25 kPa

Nasákavost

53 428

0,3 % objemu

Teplotní odolnost (dlouhodobá)

-40 °C až +90 °C

Aplikační teplota

+5 °C až +35 °C

Nelepivost* (30 mm housenka)

cca. 8 - 10 min

Řezatelnost* (30 mm housenka)

cca. 35 - 60 min

Výdajnost (volné napěnění, měřeno při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti)

cca. 30 - 35 litrů

Objemová hmotnost

22 - 28 kg/m3

Doba skladovací

9 měsíců

Skladování

v chladu, suchu a svislé poloze

Skladovací teplota

+5 až +30 °c

* údaje se mohou lišit v návaznosti na teplotu a vlhkost vzduchu

Barva

  1. • šedá

Balení

700 ml dóza

Provedení

Plechová dóza se závitem pro aplikační pistoli.

Přednosti

  1. • výborná přilnavost na : beton, zdivo, omítku, kámen, dřevo, kov, plasty (Polystyrol, PUR - tvrdá pěna, polyester, tvrdé PVC)
  2. • neobsahuje uhlovodíky
  3. • dobrá rozměrová stálost

Pokyny k aplikaci

Protipožární pistolová pěna

Povrchy

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu a nečistot. Podkladní plochu před aplikací pěny navlhčete.

Aplikace

S dózou je nutné před použitím minimálně 20 krát silně zatřást. Pistolovou pěnu našroubujte na dózu dle instruktážního návodu. Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahoře. Pěnu dávkovat uměřeně, spáry a dutiny zcela nevyplňovat, jelikož pěna zvětšuje svůj objem během vytvrzování.

Vetší spáry a dutiny vyplňovat po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčit. Při pěnění spár u některých stavebních dílů např. zárubní dveří, okenních parapetů, okenních rámů musí být při vytvrzování a nabývání pěny vhodným způsobem (pevné uchycení, rozepření apod.) zamezena možná deformace dílů. Uvolnění rozpěr, omítání a přetírání pěny je možné až po úplném vytvrzení.

Důležité upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit ! Uchovávejte mimo dosah dětí

Při zasažení očí vyplachujte otevřené oči po dobu několika minut pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají konzultujte je s lékařem. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při styku s kůží ihned důkladně umývejte vodou a mýdlem. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte ji před slunečním světlem, zdroji tepla a teplotou nad 50 °C. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepravovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze. Vytvrzená pěna není UV odolná. Další informace viz. bezpečnostní list.

« zpět
designed by Panavis & Panadela | contents ©2022 PROFITES | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart